Освітній ступінь "Бакалавр"

Факультет кібернетики проводить підготовку бакалаврів за освітніми програмами:
 • Прикладна математика (денна);
 • Інформатика (денна);
 • Системний аналіз (денна);
 • Програмна інженерія (денна).

Термін навчання: 4 роки

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований обсяг Вартість одного року навчання, грн
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 130
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмна інженерія 100
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Інформатика 120
124 Системний аналіз Системний аналіз 40

Перелік документів:

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

 • українська мова та література – 120 (25%);
 • математика – 124 (40%);
 • іноземна мова або фізика – 120 (25%).

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронному вигляді. Категорії вступників, які мають право на зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в паперовому вигляді.

Список документів для зарахування:

 • заява;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія військового квитка (посвідчення про приписку);
 • атестат та додаток (копії або оригінали);
 • 4 фотокартки 3x4 см;
 • сертифікати ЗНО;
 • копії дипломів переможця всеукраїнських та міжнародних олімпіад - за наявності;
 • копія сертифікату про успішне закінчення підготовчого відділення - за наявності.

Конкурс по роках:

Напрями підготовки Конкурс по роках
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Прикладна математика (денна) 7.7 7.6 8.4 15.5 18.24 14.8 7.78
Інформатика (денна) 8 7.3 10.1 15.1 18.23 12.72 7.52
Інформатика (заочна) - 2.6 3.6 2 2.8 2.4 -
Системний аналіз (денна) 21.3 19.6 18.2 21.64 30 19.9 12.2
Програмна інженерія (денна) 23.6 22.4 26.4 37 53.64 35.6 19.6