Обчислювальний кластер

Обчислюальний кластер факультету кібернетики
Обчислюальний кластер
факультету комп'ютерних наук та кібернетики
У 2010 році на факультеті кібернетики для вирішення практичних та теоретичних задач, що потребують великих витрат машинного часу та оперуванням великими об’ємами інформації було створено обчислювальний кластер. Кластер підтримується Інформаційно-обчислювальним сектором факультету і підключений до комп'ютерної мережі факультету.
Використання на кластері паралельних обчислень дозволяє зменшити час розв'язання задач за рахунок виконання обрахунків одночасно на всіх робочих станціях кластеру.
Технічні харектеристики робочих станцій:
  • Процесор: Intel® Xeon(TM) CPU 3.20GHz (2 ядра) x64
  • ОЗУ: 1.00-2.00 GB
  • Мережа: 100 Mb/s
  • ОС: Windows Server, Ubuntu Server
Всього задіяно 8+1 серверів.
На робочих станціях встановлені операційні системи Windows та Linux, що дозволяє виконувати програми, написані для даних платформ за допомогою бібліотеки MPI.
На локальних машинах для роботи з Windows-кластером використовується HPC Job Manager, а для доступу до Linux-систем використовується протокол SSH.
Кластер використовується студентами, аспірантами та співробітниками факультету кібернетики при виконанні лабораторних робіт та наукових проектів.
Для отримання детальнішої інформації про кластер факультету кібернетики звертайтесь за адресою admin@unicyb.kiev.ua.