Історія створення кафедр факультету

Кількість кафедр на факультеті з 5 на початку виросла до 11, станом на 2005 рік, а на 2009 рік зменшилася до 9. Незмінними з 1969 року, від заснування факультету, залишилися кафедри обчислювальної математики (ОМ), моделювання складних систем (МСС) та теоретичної кібернетики (ТК).
Нові кафедри виникали в зв’язку з необхідністю адекватно реагувати на потребу все більшої кількості висококваліфікованих спеціалістів в різних сферах виробництва і науки, куди проникали методи кібернетики, а також відповідним поглибленням досліджень в галузі теоретичної кібернетики, розвитком нових напрямків в математиці, теорії і практиці програмування і поступовим нарощуванням інформаційних технологій разом з прогресом в технології виробництва комп’ютерної техніки.
Так в 70-х роках було утворено три нові кафедри: ТП – теорії програмування (засновник – доктор фізико-математичних наук В.Н. Редько), МОК – математичних основ кібернетики (засновник – доктор фізико-математичних наук В.С. Чарін) та ПС – прикладної статистики (засновник – доктор фізико-математичних наук Анісімов В.В.).
Кафедра ПС виникла на базі кафедри ТК, в такий же спосіб у 80-х роках відбрунькувалася від кафедри ОМ нова кафедра – ЧММФ – чисельних методів математичної фізики (засновник – доктор фізико-математичних наук В.Л. Макаров) та від кафедри МСС – нова кафедра ТАС – теорії автоматизованих систем (засновник – доктор технічних наук Волкович В.Л).
Останньою, вже на рубежі 80-х - 90-х років була утворена кафедра ЗІ – загальної інформатики (засновник – доктор технічних наук Ю.Д. Попов).
В зв’язку з розширенням або зміною тематики відбувалися перейменування або уточнення назв кафедр: кафедри математичної лінгвістики (МЛ), яка в момент організації факультету в деяких документах 1969 р. мала назву прикладної лінгвістики, на кафедру математичної інформатики (МІ), кафедра теорії програмування (ТП) уточнила свою назву на (ТТП) – теорії і технології програмування, кафедра математичних основ кібернатики (МОК) одержала нову назву кафедри дослідження операцій (ДО), кафедра теорії автоматизованих систем (ТАС) – кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень (САТР), загальної інформатики (ЗІ) – інформаційних систем (ІС).
Дві кафедри спочатку перейменовувались (ЧММФ) – чисельних методів математичної фізики на (МОЕ) – методів обчислювального експерименту, а (ЕК) – економічної кібернетики на (ММЕЕД) – математичних методів еколого-економічних досліджень, але, зрештою, були ліквідовані, оскільки значно знизилася потреба в молодих випускниках таких спеціалізацій.
Хронологічний порядок заснування кафедр факультету:
 1. Кафедра обчислювальної математики (ОМ) – 1957 р.
 2. Кафедра теоретичної кібернетики (ТК) – 1965 р.
 3. Кафедра економічної кібернетики (ЕК) – 1965 р., у 1992 р. частину викладачів і співробітників переведено на економічний факультет, з решти утворена кафедра математичних методів еколого-економічних досліджень (ММЕЕД), в 2007 р. ліквідована, колектив приєднаний до кафедри МІ.
 4. Кафедра математичної лінгвістики (МЛ) – 1964 р, згодом змінила науковий напрямок і була перетворена в кафедру математичної інформатики (МІ) у 1985 р.
 5. Кафедра моделювання складних систем (МСС) – 1969 р.
 6. Кафедра теорії програмування (ТП) – 1971 р., перейменована на кафедру теорії та технології програмування (ТТП) в 2004 р.
 7. Кафедра математичних основ кібернетики (МОК) – 1972 р., перейменована на кафедру дослідження операцій (ДО) у зв’язку з розширенням тематики в 1997 р.
 8. Кафедра прикладної статистики (ПС) – 1978 р.(на базі ТК).
 9. Кафедра чисельних методів математичної фізики (ЧММФ) – 1981 р. (на базі кафедри ОМ), перейменована на кафедру методів обчислювального експерименту (МОЕ) в 1999 р, ліквідована в 2006 р., колектив возз’єднаний з кафедрою ОМ.
 10. Кафедра теорії автоматизованих систем (ТАС) – 1988 р. (на базі кафедри МСС), перейменована на кафедру системного аналізу та теорії прийняття рішень (САТР) у зв’язку зі зміною тематики в 1998 р.
 11. Кафедра загальної інформатики – 1990 р., перейменована в кафедру інформаційних систем (ІС) в 1998 р. у зв’язку зі зміною тематики.

Кафедри факультету сьогодні

На сьогодні факультет комп'ютерних наук та кібернетики складається з 9 кафедр:
 1. Обчислювальної математики.
 2. Теоретичної кібернетики.
 3. Математичної інформатики.
 4. Моделювання складних систем.
 5. Теорії та технології програмування.
 6. Дослідження операцій.
 7. Прикладної статистики.
 8. Системного аналізу і теорії прийняття рішень.
 9. Інформаційних систем.