Русіна Наталія Геннадіївна

Посада:
асистент
Науковий ступінь:
кандидат педагогічних наук
Звання:
Аудиторія:
№ 602
Телефон:
+38(044)259-05-19
E-mail:
knulaw1@ukr.net
Наукові інтереси:
формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців
Назва статті Автор(и) Видання
Методична розробка для студентів спеціальності «Правознавство»: «Сучасні інформаційні технології» Русіна Н.Г., Яресько Т.В. Сучасні інформаційні технології: методична розробка для студентів спеціальності 6.030401/ Н.Г. Русіна, Т.В. Яресько. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», - 2013. – 112 с.
Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології» для студентів спеціальності «Правознавство» (6.030401) Русіна Н.Г., Яресько Т.В. Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології» для студентів спеціальності «Правознавство» (6.030401)/ Русіна Н.Г., Яресько Т.В. – СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф» ™ – Луцьк: 2015. – 104 с.
Особливості навчання сучасних інформаційних технологій студентів юридичних спеціальностей Русіна Н.Г. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М.Т.]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – Ч.3. – С.225-230.
Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах юридичних спеціальностей Русіна Н.Г. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 28: збірник наукових праць / за ред. В.П.Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С.201-207.
Інформаційна культура майбутніх юристів Русіна Н.Г. Вісник Черкаського національного університету / за ред. А.І. Кузьмінського та інші. – Вип. 36 (249). – Черкаси: ЧНУ, 2012. – С.96-100. – (Серія педагогічні науки).
Психологічний стан очікування результатів оцінювання знань студентами юридичних факультетів Русіна Н.Г. Науково-методичний журнал Соціальна робота в Україні: теорія і практик / за ред. С.В. Толстоухової та інші - №3-4. – Київ: «Аспект-Поліграф», 2012. - С.134-146.
Упровадження тесту ТЗНК у систему ЗНО в Україні Бодненко Т.В., Плакцій С.П., Осадча О.М., Русіна Н.Г Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 41: збірник наукових праць / за ред. проф. В.П.Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 7-12.
Сучасний стан навчання інформаційних технологій студентів юридичних факультетів Русіна Н.Г. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / за ред. І.О. Смолюк та інші. – Вип. 7 (256). – Луцьк: СНУ, 2013. – С. 70-74. – (Серія: Педагогічні науки).
Методика вивчення теми «Українські законодавчі інформаційні бази даних» для студентів юридичних факультетів Русіна Н.Г. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / за ред. М.О.Носко . - Вип. 113. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – С.144-150. - (Серія: Педагогічні науки)
Тенденції використання правових пошукових систем майбутніми юристами Русіна Н.Г. Інформаційні технології в юриспруденції: юридична освіта, детективознавство, криміналістика, судова експертологія, ядерна безпека, грід-технології, судочинство. Зб.наук.пр. Міжнар. наук.-прак.конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С. та інші]. – К.: Унів.вид-во «Пульсари», 2013. – С.29-34.
The course “Modern information technologies” as a part educational and professional preparation of future lawyers in higher education institutions Русіна Н.Г. Proceeding of the 3rd European Conference on Education and Applied Psychology (July 28, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. - P. 20-26
Формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців Русіна Н.Г. Вісник Черкаського національного університету / за ред. А.І. Кузьмінського та інші. – Вип. 26 (319). – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С.90-95. – (Серія: Педагогічні науки).
Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах Бодненко Т.В., Русіна Н.Г. Международная научная конференція «Современные проблемы науки и образования - 2015» (январь 2015) / Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(20), Issue 40, Budapest, 2015- Будапешт. – 2015 Р. 21-24
Аналіз результатів педагогічного експерименту формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців Русіна Н.Г. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - №15 (22). – С.165-170.