Освітній ступінь "Магістр"

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики проводить підготовку магістрів за наступними освітніми програмами:
 • Інформатика (денна, заочна);
 • Прикладна математика (денна);
 • Програмне забезпечення систем (денна);
 • Системи і методи прийняття рішень (денна);
 • Бізнес-інформатика (денна);
 • Штучний інтелект (мова навчання англійська) / Artificial Intelligence.

Термін навчання:

 • денна форма — 1 рік 9 місяців, після здобуття кваліфікації бакалавра чи спеціаліста;
 • заочна форма — 1 рік 9 місяців роки, після здобуття кваліфікації бакалавра чи спеціаліста.
Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований обсяг (денна) Ліцензований обсяг (заочна) Вартість одного року навчання, грн (денна) Вартість одного року навчання, грн (заочна)
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 60
Бізнес-інформатика 30
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем 40
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Інформатика 55 25
Штучний інтелект (мова навчання англійська) / Artificial Intelligence 20
124 Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 30

Перелік документів:

 • заява;
 • копія паспорта;
 • копія військового квитка (посвідчення про приписку);
 • диплом та додаток (копії або оригінали);
 • 4 фотокартки 3x4 см;
 • копії дипломів переможця всеукраїнських та міжнародних олімпіад - за наявності;
 • сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей (підтверджує рівень B2) - за наявності.

Зразки екзаменаційних білетів на 2017/2018 навчальний рік за освітніми програмами

Програми вступних іспитів в магістратуру на 2017/2018 навчальний рік за освітніми програмами

Конкурс по роках:

Напрями підготовки Конкурс в 2015 році
Прикладна математика (денна) 1.32
Інформатика (денна) 1.4
Соціальна інформатика (денна) 4
Системний аналіз (денна) 1.2
Програмна інженерія (денна) 1.44