Освітньо-науковий рівень "Доктор філософії"

Анотації дисциплін вільного вибору аспірантів (Перелік №2)

Графік навчального процесу ОНР "Доктор філософії" факультету комп’ютерних наук та кібернетики на 2016/2017 навчальний рік

Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Екземенаційна сесія Науково-дослідницька робота
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
124 Системний аналіз
01.10.2016-25.11.2016 26.11.2016-02.12.2016 03.12.2016-08.04.2017