ОР "Бакалавр"

Графік навчального процесу ОР "Бакалавр" факультету кібернетики денної форми навчання

на 2016/2017 навчальний рік

І семестр

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Практика (назва, термін проведення) Семестровий контроль Підготовка кваліфікаційної (бакалаврської, дипломної) роботи Державні іспити, захист кваліфікаційної роботи (назва, термін проведення) Канікули
1 113 прикладна математика (прикладна математика)
122 комп'ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)
124 системний аналіз (системний аналіз)
121 інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)
01.09.2016-28.12.2016 - 10.01.2017-27.01.2017 - - 29.12.2016 -09.01.2017
28.01.2017 -12.02.2017
2 6.040301 прикладна математика
6.040302 інформатика
6.040303 системний аналіз
6.050103 програмна інженерія
01.09.2016-28.12.2016 - 10.01.2017-27.01.2017 - - 29.12.2016 -09.01.2017
28.01.2017 -12.02.2017
3 6.040301 прикладна математика
6.040302 інформатика
6.040303 системний аналіз
6.050103 програмна інженерія
01.09.2016-28.12.2016 - 10.01.2017-27.01.2017 - - 29.12.2016 -09.01.2017
28.01.2017 -12.02.2017
4 6.040301 прикладна математика
6.040302 інформатика
6.040303 системний аналіз
6.050103 програмна інженерія
01.09.2016-28.12.2016 - 10.01.2017-27.01.2017 - - 29.12.2016 -09.01.2017
28.01.2017 -12.02.2017

ІI семестр

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Практика (назва, термін проведення) Семестровий контроль Підготовка квал. роботи Державні іспити, захист кваліфікаційної роботи Канікули
1 113 прикладна математика (прикладна математика)
122 комп'ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)
124 системний аналіз (системний аналіз)
121 інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)
13.02.2017-11.06.2017 - 12.06.2017-30.06.2017 - - 01.07.2017-31.08.2017
2 6.040301 прикладна математика
6.040302 інформатика
6.040303 системний аналіз
6.050103 програмна інженерія
13.02.2017-11.06.2017 - 12.06.2017-30.06.2017 - - 01.07.2017-31.08.2017
3 6.040301 прикладна математика 13.02.2017-11.06.2017 виробнича практика "Моделювання та оптимізація складних ситем" (01.07.2017-21.07.2017) 12.06.2017-30.06.2017 - - 01.07.2017-31.08.2017
3 6.040302 інформатика 13.02.2017-11.06.2017 виробнича практика "Розробка програмних систем та баз даних" (01.07.2017-21.07.2017) 12.06.2017-30.06.2017 - - 01.07.2017-31.08.2017
3 6.040303 системний аналіз 13.02.2017-11.06.2017 виробнича практика "Прикладні проблеми системного аналізу" (01.07.2017-21.07.2017) 12.06.2017-30.06.2017 - - 01.07.2017-31.08.2017
3 6.050103 програмна інженерія 13.02.2017-11.06.2017 виробнича практика "сучасні інформаційні системи та технології" (01.07.2017-21.07.2017) 12.06.2017-30.06.2017 - - 01.07.2017-31.08.2017
4 6.040301 прикладна математика
6.040302 інформатика
6.040303 системний аналіз
6.050103 програмна інженерія
13.02.2017-04.06.2017 - 05.06.2017-18.06.2017 - Комплексний державний іспит за напрямами
Захист кваліфікаційної роботи бакалавра
19.06.2017-30.06.2017
-

Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за 2015 рік

Списки студентів 2016/2017 навчальний рік