Про факультет

Навчальний корпус факультету комп'ютерних наук та кібернетики
Навчальний корпус факультету
комп'ютерних наук та кібернетики
Факультет кібернетики Київського національного університету імені Тарса Шевченка був створений 6 травня 1969 року з ініціативи академіка АН України В.М. Глушкова та декана механіко-математичного факультету професора І.І. Ляшка. Майже одразу після створення, факультет кібернетики став потужним центром підготовки фахівців в області обчислювальної математики та інформатики в СРСР.
Нині факультет комп'ютерних наук та кібернетики складається з 9 кафедр: обчислювальної математики, моделювання складних систем, дослідження операцій, теоретичної кібернетики, теорії та технології програмування, математичної інформатики, системного аналізу і теорії прийняття рішень, прикладної статистики, інформаційних систем, де працює 100 викладачів (31 професор, 50 доцентів, 19 асистентів з яких: 30 докторів фізико-математичних наук, 4 доктори технічних наук, 58 кандидатів фізико-математичних наук, 3 кандидати технічних наук).
Сьогодні факультет комп'ютерних наук та кібернетики є одним з найбільших факультетів Київського національно університету імені Тараса Шевченка і являється центром підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр" та "Магістр".
Науково-дослідна частина факультету складається з 4-х науково-дослідних лабораторій: та з 3-х науково-дослідних секторів: де працюють 64 науковці (5 докторів фізико-математичних наук, 1 доктор технічних наук, 22 кандидати фізико-математичних наук, 10 кандидатів технічних наук, 3 кандидати економічних наук). На факультеті навчається понад 900 студентів та понад 50 аспірантів та 3 докторанти.
На факультеті активно працюють студентські організації:
Звіт декана факультету кібернетики за 2011, 2012 та 2013 роки.