Савчук Михайло Миколайович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор
Аудиторія:
№ 709
Телефон:
259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси:
ймовірносна комбінаторика, математичні методи захисту інформації, криптографія та криптоаналіз, прикладна статистика.

Публікації

  1. Савчук М.М., Завадська Л.О. «Математичні методи захисту інформації: курс лекцій для студ. напрямів підготовки 0802 "Прикладна математика", 0804 "Комп’ютерні науки", 1601 "Інформаційна безпека". // НТУУ "КПІ". – 2008. – Ч.1. – 128 с.

Академічні нагороди і премії:

  • Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, 2001