Александрович Ірина Миколаївна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 210
Телефон:
259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси:
інтегральне зображення розв'язків рівняння Гельмгольця та ітераційного осесиметричного рівняння Гельмгольця, диференціальні та інтегральні оператори, що визначають розв'язки рівнянь та систем еліптичного та гіперболічного типів.

Публікації

  1. Александрович І.М., Молодцов О.І., Номіровський Д.А., Рубльов Б.В., Семенов В.В. Математичний аналіз. Топологія дійсної прямої. // ВПЦ "Київський університет", – 2010, 103 с. (Реком. МОН. Лист №1.4/18-Г-41 від 10.01.2009).
  2. Александрович І.М., Ляшко В.І., Сидоров М.-В.С. Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя. // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2007. – вип. 4, – с. 196-200.
  3. Александрович І.М., Кочулова О.Г., Ляшко В.І., Сидоров М.-В.С. Задача Діріхле для узагальненого осесиметричного рівняння Гельмгольця у півсмузі. // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. – 2007. – вип. 4, – с. 196-200.

Читає курси:

  • Математичний аналіз

Академічні нагороди і премії:

  • Нагороджена диплом 3 ступеня МВССO УРСР за кращу наукову роботу, 1981
  • Нагороджена медаллю "В пам'ять 1500-річчя Києва", 1982