Грищенко Олександр Юхимович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор
Аудиторія:
№ 208
Телефон:
259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси:
моделювання реальних фізичних процесів динаміки теплопровідних рідин та газів, конструювання різницевих схем з заданими властивостями та алгоритмів розв'язування систем різницевих рівнянь.

Публікації

  1. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В., Клюшин Д.А., Стешенко Г.М. Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011. – № 1 (104), – с. 40-48.
  2. Грищенко О.Ю., Марцафей А.С. ДС-алгоритм розпаралелювання різницевих схем для задач перенесення із коефіцієнтами залежними від часу. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – №4(103), – с. 17-24.
  3. Грищенко О.Ю., Ляшко С.И. Теорія функцій комплексної змінної. // ВПЦ "Київський університет", 2009, 495 с. (Гриф МОН України лист від 24.01.2008 №1.4/18-Г-189).
  4. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса. // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки, – 2007, – вип. 4, – c. 145-148.
  5. Грищенко О.Ю., Ляшко С.И. Теорія функцій комплексної змінної (рекомендовано МОН як підручник для студентів вищих навчальних закладів). // ВПЦ "Київський університет", 2008. – 460 с.

Читає курси:

  • Теорія функцій комплексної змінної
  • Чисельне моделювання процесів гідродинаміки

Академічні нагороди і премії:

  • Лауреат Республіканської премії молодих вчених України ім. М. Островського в галузі науки і техніки, 1976
  • Нагороджений Дипломом ІІІ ступеня МВССО УРСР "За кращу наукову роботу", 1981
  • Нагороджений медаллю "В пам'ять 1500-річчя Києва", 1982