Кашпур Олена Федорівна

Посада:
доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 213
Телефон:
259-04-36
E-mail:
Наукові інтереси:
наближення нелінійних операторів, спектральна теорія операторів, рівняння в частинних похідних.

Публікації

  1. Кашпур О.Ф., Макаров В.Л., Хлобистов В.В. До питання континуальності інтерполяційних вузлів для операторів у лінійних топологічних просторах. // Український математичний журнал. – 2010, – т. 62, № 4, – с. 494-503.
  2. Кашпур О.Ф., Москальков М.М., Риженко А.І., Кузьмін А.В., Хлобистов В.В. Практикум з методів обчислень. Наближення функцій. Частина 2. // Київ, Вид-во МАУП, – 2008, 110 с.
  3. Кашпур О.Ф., Малишева Т.М., Хлобистов В.В. Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі. // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки, – 2007, – вип. 1, – с. 168-172.

Читає курси:

  • Чисельні методи
  • Чисельні методи в інформатиці
  • Pівняння математичної фізики
  • Чисельні методи математичної фізики

Академічні нагороди і премії:

  • Лауреат премії НАН України для молодих вчених, 1996