Ляшко Сергій Іванович

Посада:
завідувач кафедри обчислювальної математики
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор, член-кореспондент НАН України
Аудиторія:
№ 216
Телефон:
259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси:
інформатика, моделювання та оптимізація систем.

Публікації

 1. S.I. Lyashko, V.V. Semenov, Т.А. Voitova Low-cost modification of Korpelevich's methods for monotone equilibrium problems. // Journal: «Cybernetics and Systems Analysis», – 2011. – Vol. 47, Num. 4. – pp. 631-639.
 2. S.I. Lyashko, D.A. Klyushin, D.A. Nomirovskii, Yu.I. Petunin, V.V. Semenov Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements. // Springer, – 2011. – 216 p.
 3. S.I. Lyashko, D.A. Klyushin, V.V. Pavlychko Model-Based Analysis of Biological Tissue Heating by Point Ultrasound Sources. // Journal of Automation and Information Sciences, – 2010, vol. 42, Issue 2, – pp. 44-50.
 4. Ляшко С.И., Семенов В.В. Об одной теореме М.А. Красносельского. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2010. – № 5. – с. 180-183.
 5. S.I. Lyashko, V.V. Semenov, D.A. Klyushin, D.A. Nomirovskii Identification of age-structured contamination sources in ground water. // Optimal Control of Age-Structured Populations in Economy, Demography, and the Environment (eds. R. Boucekkinie, N. Hritonenko & Y. Yatsenko). Routledge, UK, 2010, pp. 277-292.
 6. Ляшко С.І., Семенов В.В. Алгоритми векторної оптимізації лінійних систем з узагальненим керуванням. // Доповіді НАН України. – 2010. – № 4. – с. 35-41.
 7. Ляшко С.И., Клюшин Д.А., Павлычко В.В. Моделирование нагрева биологических тканей точечными источниками ультразвука. // Ж.: «Проблемы управления и информатики». – 2010. – № 1. – с. 86-91.
 8. Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Ляшко Н.І., Дяченко Г.Г., Шевченко К.В. Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 2 (101). – с. 68-73.
 9. Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Стешенко Г.М. Алгоритм розв'язання задачі оптимального керування переносом суміші ізотопів. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 4 (103). – c. 51-61.
 10. Ляшко С.И., Кудін В.І., Оноцкий В.В. О технологии длинной арифметики при построении алгоритмов исследования линейных систем. // Ж: "Компьютерная математика" – 2009 – № 2. – с. 101-109.
 11. Ляшко С.И., Номировский Д.А., Петунин Ю.И., Семенов В.В. Двадцатая проблема Гильберта (обобщенные решения операторных уравнений). // Москва, Санкт-Петербург, Киев. – Диалектика. – 2009. – 190 с.
 12. Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Ляшко Н.І. Математичне моделювання конвективного переносу цитостатиків усередині ракової пухлини. // Доповіді НАН України. – 2008. – № 2. – c. 30–35.
 13. Ляшко С.І., Стеля О.Б. Оптимізація дренування підтоплених теріторій. // Вісник Київського університету. Сер. кібернетика, – 2008, вип., – с. 43-48.
 14. Ляшко С.И., Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної. // ВПЦ "Київський університет", 2009, 495 с. (Гриф МОН України лист від 24.01.2008 №1.4/18-Г-189).
 15. Ляшко С.И., Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної (рекомендовано МОН як підручник для студентів вищих навчальних закладів). // ВПЦ "Київський університет", 2008. – 460 с.
 16. Ляшко С.И., Клюшин Д.А., Семенов В.В., Шевченко К.В. Лагранжово-ейлеровий підхід до розв'язання оберненої задачі конвективної дифузії. // Доповіді НАН України. – 2007. – № 10. – c. 38–43.
 17. Ляшко С.І., Кудін В.І., Оноцький В.В., Хрітоненко Н.М., Яценко Ю.П., Витюк Н.Я. Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2007, – № 1 (94), – с. 61-69.
 18. S.I. Lyashko, V.V. Kozoriz, R.L. Tkachenko, L.V. Grigoryeva Maple-exploring of superconductive levitation in circle-dipole system (MPW in dipole due to circle). // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2007, – № 1 (94), – с. 48-54.
 19. Ляшко С.І., Козоріз В.В., Григор'єва Л.В., Козоріз О.В. Про динамічну задачу двох циліндричних магнітів та її Мaple-моделювання. // Доповіді НАН України, – 2007. – № 11, – с. 41-47.
 20. Ляшко С.І., Козоріз В.В., Григор'єва Л.В. О возможности системы Мaple при исследовании динамических систем свободных магнитно-взаимодействующих тел. // Ж: «Кибернетика и системный анализ». – 2007, – № 6, – с. 178-183
 21. Ляшко С.І., Козоріз В.В., Григор'єва Л.В. Мaple-моделювання динамики тіла з нерухомою точкою в полі магнітних та електричних сил. // Доповіді НАН України – 2007. – №.8, – c. 45-48.
 22. Ляшко С.И., Кудин В.И., Яценко Ю.П., Хритоненко Н.В. Анализ свойств линейной системы методом искусственных базисных матриц. // Ж: "Кибернетика и системный анализ". − 2007. − № 4. – c. 119−127.
 23. Ляшко С.И., Кудин В.И., Яценко Ю.П., Хритоненко Н.В. Метод штучних базисних матриць. //Доповіді НАН України. − 2007. − № 9. − с. 29−33.

Читає курси:

 • Вибрані питання оптимізації
 • Чисельні методи оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами
 • Теорія оптимізації в функціональних просторах
 • Якісне дослідження систем з розподіленими параметрами

Академічні нагороди і премії:

 • Нагороджений медаллю та премією АН УРСР для молодих вчених, 1980
 • Лауреат премії імені В.М. Глушкова НАН України, 2001
 • Нагороджений грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”, 2009
 • Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, 2009