Оноцький В'ячеслав Валерійович

Посада:
асистент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія:
№ 237
Телефон:
259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси:
розробка алгоритмів та програмних комплексів розв'язування задач чисельного моделювання для систем Нав'є-Стокса, параболічних та гіперболічних рівнянь, різницеві алгоритми, задачі ідентифікації та оптимального керування, СЛАР та ЗЛП з погано обумовленими матрицями.

Публікації

  1. Оноцький В.В., Кудін В.І. Розвинення технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження задачі лінійного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011, – № 1(104), – с. 77-84.
  2. Оноцький В.В., Клюшин Д.А., Грищенко О.Ю., Стешенко Г.М. Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011. – № 1 (104), – с. 40-48.
  3. Оноцький В.В., Кудін В.І. Ляшко С.І., Хрітоненко Н.М., Яценко Ю.П., Витюк Н.Я. Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2007, – № 1 (94), – с. 61-69.
  4. Оноцький В.В., Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса. // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки, – 2007, – вип. 4, – c. 145-148.

Читає курси:

  • Математичний аналіз
  • Функціональний аналіз
  • Теорія функцій комплексної змінної
  • Чисельні методи
  • Програмування