Семенов Володимир Вікторович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор
Аудиторія:
№ 217
Телефон:
259-08-89
E-mail:
Наукові інтереси:
варіаційні задачі, теорія оптимального керування, рівняння в частинних похідних, функціональний аналіз, наближені алгоритми.

Публікації

 1. S.I. Lyashko, D.A. Klyushin, D.A. Nomirovskii, Yu.I. Petunin, V.V. Semenov Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements. // Springer, – 2011. – 216 p.
 2. Семенов В.В., Гуляницький А.Л. Інтегро-диференціальні системи псевдопараболічного типу: апріорні оцінки та імпульсно-точкова керованість. // Доповіді НАН України. – 2012. – № 4. – с. 43-49.
 3. Семенов В.В., Денисов С.В., Войтова Т.А. Альтернуючий проксимальний алгоритм для задачі дворівневої опуклої мінімізації. // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – c. 56-62.
 4. V.V. Semenov, S.I. Lyashko, Т.А. Voitova Low-cost modification of Korpelevich's methods for monotone equilibrium problems. // Journal: «Cybernetics and Systems Analysis», – 2011. – Vol. 47, Num. 4. – pp. 631-639.
 5. Семенов В.В., Денисов С.В. Проксимальний алгоритм для дворівневих варіаційних нерівностей: сильна збіжність. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2011. – № 3 (106). – c. 25-30.
 6. Семенов В.В., Денисов С.В., Войтова Т.А. Сильно збіжний модифікований варіант методу Корпелевич для задач рівноважного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2011. – № 1 (104). – с. 10-23.
 7. Семенов В.В. Категорные свойства разрешимости одного класса задач минимизации. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2011. – № 1. – с. 106-117.
 8. Семенов В.В., Номіровський Д.А., Александрович І.М., Молодцов О.І., Рубльов Б.В. Математичний аналіз. Топологія дійсної прямої. // ВПЦ "Київський університет", – 2010, 103 с. (Реком. МОН. Лист №1.4/18-Г-41 від 10.01.2009).
 9. Семенов В.В. Сильно збіжний алгоритм пошуку нерухомої точки багатозначного фейєрівського оператора // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 4 (103). – с. 89-93.
 10. Семенов В.В., Ляшко С.И. Об одной теореме М.А. Красносельского. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2010. – № 5. – с. 180-183.
 11. Семенов В.В., Войтова Т.А. Метод решения двухэтапных операторных включений. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2010. – № 3 (102). – с. 34-39.
 12. Семенов В.В., Маліцький Ю.В. Нові теореми сильної збіжності проксимального методу для задачі рівноважного програмування. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 3 (102). – с. 79-88.
 13. Семенов В.В. Локально рівномірно опуклі функціонали та одна «патологія» в WCG-просторах без властивості Радона-Нікодима. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2010. – №3 (102). – с. 115-124.
 14. Семенов В.В. О сходимости методов решения двухуровневых вариационных неравенств с монотонными операторами. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, – 2010. – № 2 (101). – с. 120-128.
 15. S.I. Liashko, D.A. Kliushyn, D.A. Nomirovskii, V.V. Semenov Identification of age-structured contamination sources in ground water. // Optimal Control of Age-Structured Populations in Economy, Demography, and the Environment (eds. R. Boucekkinie, N. Hritonenko & Y. Yatsenko). Routledge, UK, 2010, pp. 277-292.
 16. Семенов В.В., Ляшко С.І. Алгоритми векторної оптимізації лінійних систем з узагальненим керуванням. // Доповіді НАН України. – 2010. – № 4. – с. 35-41.
 17. Семенов В.В. О методе параллельной проксимальной декомпозиции для решения задач выпуклой оптимизации. // Ж.: «Проблемы управления и информатики». – 2010. – № 2. – с. 42-46.
 18. V.V. Semenov On the Parallel Proximal Decomposition Method for Solving the Problems of Convex Optimization. // Journal of Automation and Information Sciences, – 2010, – V. 42, Issue 4, – pp. 13-18.
 19. Ляшко С.И., Номировский Д.А., Петунин Ю.И., Семенов В.В. Двадцатая проблема Гильберта (обобщенные решения операторных уравнений). // Москва, Санкт-Петербург, Киев. – Диалектика. – 2009. – 190 с.
 20. Семенов В.В., Чубенко О.В. Алгоритм оптимізації лінійних розподілених системи з передопуклими множнами допустимих керувань. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – вип. 4. – с. 131-134.
 21. Семенов В.В., Рисай Є.М. F^{*}-розширення некоерцитивних екстремальних задач. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – вип. 3. – с. 174-179.
 22. V.V. Semenov On Solvability of Maximization Problems in Conjugate Spaces. // Journal of Automation and Information Sciences. – 2009. – № 41 (4) – pp. 51-55.
 23. Семенов В.В., Апостол Р.Я., Войтова Т.А. Варіант принципу Девілля-Годфруа-Зізлера для векторної оптимізації. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – вип. 1. – c. 145-148.
 24. Семенов В.В. Выпуклая максимизация и условие alpha Шахермайера. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2009. – № 2. – с. 166-169.
 25. Семенов В.В., Апостол Р.Я. Задачі максимізації і умова Лінденштраусса. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2008. – вип. 4. – с. 169-172.
 26. V.V. Semenov Generic solvability for some optimal control problems. // Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukrainian). – 2008. – № 8. – p. 36-42.
 27. Семенов В.В. Проекционная теорема для банаховых и локально выпуклых пространств. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2008. – № 5. – c. 109-116.
 28. Семенов В.В., Гриненко А.A., Чубенко О.В. Мінімізація на передопуклих множинах: існування розв'язків. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2007. – №2 (95). – c. 32-35.
 29. Семенов В.В. Типовість розв'язності деяких неопуклих екстремальних задач. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2007. – вип. 4. – c. 191-195.
 30. Семенов В.В. Узагальнені екстремальні елементи опуклих функціоналів. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2007. – вип. 3. – c. 189-193.
 31. Семенов В.В., Рысай Е.М. О представлении линейных операторов через билинейное отображение. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2007. – №1 (94). – c. 74-77.
 32. Семенов В.В., Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Шевченко К.В. Лагранжово-ейлеровий підхід до розв'язання оберненої задачі конвективної дифузії. // Доповіді НАН України. – 2007. – № 10. – с. 38-43.
 33. Семенов В.В. Линейный вариационный принцип для выпуклой векторной максимизации. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2007. – № 2. – с. 105-114.
 34. Семенов В.В., Кацев М.В. Лінійний варіаційний принцип в опуклій максимізації. // Доповіді НАН України. – 2007. – № 3. – с. 51-58.

Читає курси:

 • Математичний аналіз
 • Функціональний аналіз
 • Прикладний функціональний аналіз
 • Методи аналізу операторних систем

Академічні нагороди і премії:

 • Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000
 • Лауреат премії Премія НАН України для молодих учених, 2001
 • Нагороджений відзнакою НАН України для молодих вчених "Талант, натхнення, праця", 2009