Кулян Віктор Романович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат технічних наук (1993 р.)
Звання:
доцент кафедри моделювання складних систем (2001 р.)
Аудиторія:
№ 408
Телефон:
259-02-37
E-mail:
v.kulyan@gmail.com
Наукові інтереси:
  • математичні методи ідентифікації систем;
  • моделювання лінійних та нелінійних процесів в економіці;
  • чисельні методи в задачах математичного моделювання.
Участь у розробці фундаментальних та прикладних досліджень у рамках проектів ДКНТ України. Автор понад 50 наукових праць, 4 навчальних посібників.

Публікації

  1. Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів. Навчальний посібник. К.: "Київський університет", 2014. - 112 с.
  2. Кулян В.Р., Юнькова О.О.,Коробова М.В. Про моделювання динаміки портфеля акцій. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки., вип. 1, 2016. - С. 173 - 177.
  3. Кулян В.Р., Гаращенко Ф.Г., Юнькова О.О. Ідентифікація параметрів динаміки ринкових активів. // Системні дослідження і інформаційні технології. –2015. -№ 2. - С. 72-83.
  4. Кулян В.Р., Гаращенко Ф. Г., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций. // Проблемы управления и информатики. -2016. -№ 4. - С. 124 - 135.