Шатирко Андрій Володимирович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук (1992)
Звання:
доцент кафедри моделювання складних систем (2012)
Аудиторія:
№ 404
Телефон:
E-mail:
a_shatyrko@mail.ru, a_shatyrko@univ.kiev.ua, shaturko.a@gmail.com
Наукові інтереси:
Дослідження проблем якісного аналізу, стійкості, керування, оптимізації складних динамічних систем в умовах невизначеності, що описуються в термінах нелінійних диференціальних, функціонально-диференціальних, різницевих рівнянь з відхиленням аргументу на основі застосування апарату методів Ляпунова.
Освіта та трудова діяльність:
 • 1986 - факультет кібернетики Київського державного університету.
 • 1991 - аспірантура факультету кібернетики по кафедрі моделювання складних систем.
 • 1986 – 1988 рр. - інженер, м.н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;
 • 1991 – 1995 рр. - асистент кафедри мат.-фізики мех.-мат. ф-ту Київського університету;
 • 2001 – 2009 рр. - н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;
 • 2009 р. - 2012 рр. - с.н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;
 • 2007 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.
 • Дійсний член міжнародного наукового товариства SIAM.
 • Член організаційного комітету щорічної наукової конференції “Dynamical System Modeling and Stability Investigation”, Kyiv, Ukraine (17 конференцій в 1999-2015).

Публікації:

 1. Крак Ю.В., Шатирко А.В. Теорія керування для інформатиків: Підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. –175 с.
 2. Shatyrko A., R. van Nooijen, Kolechkina A., Khysainov D.Ya. Stabilization of Neutral Type Indirect Control Systems to Absolute Stability State //Advances in Difference Equations, 2015. 2015.64 DOI 10.11.86/S 13662-015-0405-y.
 3. Шатирко А.В. Прямий метод Ляпунова в проблемі абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання, які функціонують в умовах невизначеності / Thesis of International XXVІ Conference “Problem of decision making under uncertainties” (PDMU-2015), May 11 - 15, Skhidnytsia, Ukraine, 2015. – С. 140.
 4. Шатирко А.В. Прямий метод Ляпунова в проблемі абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання з відхиленням аргументу / Thesis of International XVII Conference «Dynamical systems modeling and investigation. Modeling and stability» May 27-29, Kyiv. 2015.– С. 63.
 5. Shatyrko A. Optimization method of absolute stability conditions constructing for nonlinear direct control systems / Conference MITAV-2014. Abstr., Brno, Czech Republic, 2014. – P. 49. ISBN 978-80-7231-961-9.
 6. Shatyrko A. Optimization method of absolute stability conditions constructing for nonlinear direct control systems / Post-conference proceedings of selected papers extended version MITAV-2014. Brno, Czech Republic, 2014. – P. 97 -104. ISBN 978-80-7231-978-8.
 7. Shatyrko A. An optimization approach to absolute stability problem of Lurie-type control systems / Conference CDDEA-2014. Abstr., Jasna, Slovak Republic, 2014. – P. 50. ISBN 978-80-554-0885-9.
 8. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я., Харченко І.І. Оптимізаційний підхід до проблеми абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання / VII Міжнародна конференція імені академіка Івана Івановича Ляшка, Київ, 9 - 10 жовтня 2014. Матеріали конференції. – С. 112.
 9. Шатырко А.В. Дослідження стійкості та побудова оцінок слабко нелінійних функціонально-диференціальних систем спеціального вигляду / Міжнародна математична конференція. ДРОМФМ – 2014. Матеріали конф., Київ. – C. 139.
 10. Шатырко А.В. Абсолютная интервальная устойчивость систем регулирования нейтрального типа // Доповіді НАНУ, 2011, № 2. –С. 18 - 23.
 11. Shatyrko A.V., Khusainov D.Ya., Diblik J., Bastinec J., Rivolova A. Estimates of perturbation of nonlinear indirect interval control system of neutral type // Journal of automation and information science. – 2011. Vol. 43, Iss. 1. – P. 13 - 28.
 12. Shatyrko A.V., Khusainov D.Ya. Investigation of Absolute Stability of Nonlinear Systems of Special Kind with Aftereffect by Lyapunov Functions Method // Journal of automation and information science. – 2011. Vol.43, Iss. 7. – P. 61 - 75.
 13. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Дослідження абсолютної рівномірної стійкості систем регулювання з післядією методом функцій Ляпунова // Вісник Київ. ун-ту. Кібернетика. Вип. 11, 2011. – С. 51 - 58.
 14. Шатырко А.В., Хусаинов Д.Я. Исследование абсолютной интервальной равномерной устойчивости систем нейтрального типа методом функций Ляпунова // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011. Вып.166, С.3-14.
 15. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я Дослідження абсолютної нерівномірної інтервальної стійкості систем нейтрального типу методом функцій Ляпунова. Зб. праць Ін-ту математики НАН України // Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – 2011. Т. 8, № 2, – С. 276 - 291.
 16. Хусаінов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. Моделювання динамічних систем: Навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 136 с.
 17. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Стійкість нелінійних систем регулювання з післядією. Навчальний посібник. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. – 73 с.
 18. Шатырко А.В. Качественный анализ систем регулирования нейтрального типа в условиях неопределенности с позиций функций Ляпунова // Доповіді НАНУ – 2012, № 5. – С. 43 - 48.
 19. Шатирко А.В. Стабілізація в системах непрямого регулювання методом функціоналів Ляпунова-Красовського // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Фіз.-мат. науки. Вип.1, 2012. – С. 243 – 246.
 20. Шатирко А.В. Стабілізація в системах прямого з запізнюванням за допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Фіз.-мат. науки. Вип. 2, 2012. – С. 217 – 221.
 21. Shatyrko A. Stabilization in Lurie-type nonlinear control systems by Lyapunov-Krasovsky's functional / Abstracts. Conference CDDEA - 2012. Terchova, Slovak Republic, 2012. - P. 47 - 48.
 22. Shatyrko A. Absolute stability of control systems described by differential eguations / Abstracts & Titles. 6-th European Congress of Mathematics. Krakow, Poland, 2012. - P. 74.