Демківський Євген Олександрович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат технічних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 607
Телефон:
259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси:
моделювання та прогнозування динамічних систем, побудова оптимальних систем підтримки прийняття рішень на основі математичних моделей та сучасних методів управління, технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання.

Публікації

  1. Демківський Є.О., Бідюк П.І. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування нестаціонарних процесів. // Наукові праці Миколаївського державного університету імені Петра Могили. Том 90. Випуск 77. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили. – 2008, – с. 137-159.
  2. Демківський Є.О., Шевченко В.П. Технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання. // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. − 2008, − № 4, – с. 119-123
  3. Демківський Є.О., Бідюк П.І., Щербань Ю.Ю., Щербань В.Ю. Системи підтримки прийняття рішень – проектування та реалізація. // Київ: КНУТД. – 2004. – 112 с.