Ліндер Ярослав Миколайович

Посада:
асистент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія:
№ 608
Телефон:
259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси:
практична стійкість диференціальних рівнянь та включень, нейромережі, клітинні автомати.

Публікації

  1. Линдер Я.Н. Условия слабой практической устойчивости дифференци-альных включений с импульсным воздействием. // Проблемы управления и информатики. – 2011, № 6. – С. 52-60.
  2. Линдер Я.Н. Оптимальные множества практической устойчивости диф-ференциальных включений с многозначным импульсным воздействием.
  3. // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011, Вип. 166. – С. 15-24.