Стецюк Петро Іванович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
старший науковий співробітник
Аудиторія:
№ 607
Телефон:
259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси:
лінійне та нелінійне програмування, методи мінімізації негладких функцій та їх застосування в блочних, матричних, поліноміальних та булевих задачах оптимізації, математичне та програмне забезпечення прикладних задач оптимізації.