Верес Максим Миколайович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 607
Телефон:
259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси:
паралельні та розподілені обчислення, методи об’єктно орієнтованого програмування, інформаційні системи, управління інформацією.

Публікації

  1. Верес М.М., Галкін О.В. Програмування на С++. Конспект лекцій. Методичний посібник (гриф МОН). // Київ, – 2009. – 159 с.
  2. Верес М.М., Наконечний А.Г. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром. // Київ, Логос, 2007. – 116 с.
  3. Верес М.М., Галкін О.В. Функціональне програмування. лямбда – числення в мовах haskell та f#. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2011, – №1, – с. 103–107.
  4. Верес М.М., Демківський Є.О., Щербакова Ю.В. Ефективність паралельних алгоритмів обчислення матричного добутку. // Ж.: "Проблемы информационных технологий". – 2010, – № 1 (007), – с. 36-40.