Ляшенко Ігор Миколайович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор, академік АН ВШ України
Аудиторія:
№ 711
Телефон:
259-04-27
E-mail:
Наукові інтереси:
моделювання економічних та еколого-економічних процесів.

Публікації

  1. Ляшенко І.М., Коробова М.В., Горіцина І.А. Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів (навчальний посібник). // Київ, ВПЦ "Київський університет",2010. – 320 с.
  2. Ляшенко І.М., Онищенко А.М., Онищенко І.М. Узгодження деталізованих та агрегованих міжгалузевих балансів. // Збірник наукових праць КНЕУ, 2009. – с. 37-50.
  3. Ляшенко І.М., Онищенко А.М. Агрегування еколого-економічних балансових моделей "витрати-випуск". // Науковий вісник Чернівецького університету, 2009, вип. 493, сер. "Економіка", С. 112-122.
  4. Ляшенко І.М., Онищенко А.М. Прямі та двоїсті балансові моделі "витрати-випуск" // Міжнародний науковий журнал "Економічна кібернетика".– №3-4 (57-58), 2009. – С.14-18.
  5. Ляшенко І.М., Ляшенко О.І., Онищенко А.М. Економічні гіпотези та динаміка рівноважних цін в моделі Леонтьєва "витрати-випуск". // Міжнародний науковий журнал "Економічна кібернетика". – №1-2 (55-56), 2009. – С.46-52.
  6. Ляшенко И., Ляшенко Е., Онищенко А. Экономические гипотезы и двойственная динамическая модель Леонтьева "затраты-выпуск". // International Jornal "Information Technologies and Knowledge". – Volume 3, 2009 – P. 214-222.
  7. Ляшенко И., Онищенко А., Онищенко И. Агрегирование прямых и двойственных балансовых моделей "затраты-выпуск". // International Jornal "Information Technologies and Knowledge". – Volume 3, 2009 – P. 154-160.
  8. Ляшенко І.М., Хрущ Л.З. Узагальнення моделі "витрати-випуск" Леонтьєва-Форда на множину технологічних способів. // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук.праць Вип. 239: В 5 т.-Т.Ш.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 584-595.
  9. Ляшенко І.М. Один класс отраслевых производственных функций и функций прибыли для экологической экономики. // International Journal "Information Technologies and Knowledge" Vol.2 / 2008, pp.163-170.

Академічні нагороди і премії:

  • Почесне звання заслуженого професора Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка