Вергунова Ірина Миколаївна

Посада:
професор
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
професор, старший науковий співробітник, доктор габілітації
Аудиторія:
№ 711
Телефон:
259-04-27
E-mail:
Наукові інтереси:
моделювання фізико-хімічних процесів у ґрунтах, окремих агробіопроцесів та агротехнологій, процесів в агроландшафтах та агроекосистемах, технологічних схем вирощування культур, задачі оптимального керування та моделювання агротехнологій, задачі агроекологічного моніторингу та оптимізації агроекосистем, чисельні методи розв'язання еволюційних диференціальних рівнянь, нечіткі моделі технологічних схем вирощування культур, застосування функціональних структур для опису агротехнологій.

Публікації

 1. Вергунова І.М. Системне моделювання в економіці. Блок 2. // К., ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – 106 с.
 2. Вергунова І.М., Красніцький В.Й. Математичні методи для вирішення наукових завдань вітчизняної агрономії першої половини ХХ ст. // К., ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 144 с.
 3. Вергунова І.М., Мігульов О.В. Історія процесу інфор­матизації в агрономії України (60-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). // К., 2011, 180 с.
 4. Вергунова І.М. Математичні моделі поверхневого забруднення у ґрунтах. // К.: ННЦ «ІАЕ», 2008, 148 с.
 5. Москальков М.М., Риженко А.І., Войцеховський С.О., Вергунова І.М., Кузьмін А.В., Кашпур О.Ф., Лужних В.М. Практикум з методів обчислень: методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лабораторних робіт із чисельного розв'язання рівнянь і систем. // К.: МАУП, 2006, – 80 с.
 6. Вергунова І.М. Основи моделювання в захисті рослин. // К.: Нора-прінт, 2006, 235 с.
 7. Адамень Ф.Ф., Вергунов В.А., Вергунова И.Н., Лазер П.Н. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине. // К.: Аграрна наука, 2006, – 456 с.
 8. Адамень Ф.Ф., Вергунов В.А., Вергунова И.Н. Основы математического моделирования агробиопроцессов. // К.: Нора-Прінт, 2005, 372 с.
 9. Вергунова И.Н., Вергунов В.А., Шкрабак В.С. Основы математического моделирования для анализа и прогноза агрономических процессов. // СПб.: СПбГАУ, 2003. – 219 с.
 10. Примак І.Д., Рожко В.Г., Демидась Г.І., Ґудзь В.П., Каленська С.М., Мартинюк І.В., Тимощук О.С., Дмитришак М.Я., Вергунова І.М., Печенюк В.І., Соколов К.К., Завірюха П.Д., Мицик О.О. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві. // Біла Церква, 2003, – 383 с.
 11. Рижук С.М., Сорока В.І., Жилкін В.А., Тараріко О.Г., Сайко В.Ф., Бойко П.І., Слюсар І.Т., Сологуб Ю.І., Вергунова І.М. та ін. Сівозміни у землеробстві України. // К.: Аграрна наука, 2002, – 146 с.
 12. Вергунова І.М. Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів. // К.: Нора-Прінт, 2001. – 146 с.

Академічні нагороди і премії:

 • Нагороджена знакам “Відмінник освіти України”, 1999
 • Нагороджена грамотою Президії НАН України для молодих учених, 2000
 • Лауреат Премії Автономної Республіки Крим, 2006
 • Нагороджена знакам «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня, 2007
 • Нагороджена почесною відзнакою МНС України, 2007
 • Нагороджена грамотою Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 2008
 • Нагороджена почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 2008