Бондарчук Юрій Васильович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 403
Телефон:
259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси:
теорiя протоколiв комп'ютерних мереж, розподiленi iнформацiйнi системи, розв'язування задач великої розмiрностi на мережах ЕОМ, як на супер-ЕОМ, об’єктно-орiєнтовне моделювання програмних систем, теорія систем.