Донченко Володимир Степанович

Посада:
професор, науковий співробітник
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор
Аудиторія:
№ 604
Телефон:
259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси:
математичні методи опису невизначеності в системах обробки інформації (статистичні, нечіткі, алгебраїчні), застосування статистичних методiв в математичному моделюваннi об'єктiв різної природи, дослiдження перетворення Гока, як методу статистичного оцiнювання.

Публікації

 1. Донченко В.С., Зінько Т.П. Комбінована процедура класифікації мовних сигналі. // Вісник Київського Університету Серія фізико-математичні науки. – 2012, – № 1
 2. Донченко В.С., Зінько Т.П. Побудова векторів ознак на основі виділення формант для класифікації мовних сигналів. // Вісник Київського Університету Серія фізико-математичні науки. – 2011, – № 4, – с. 137-144.
 3. Донченко В.С., Зінько Т.П. Двокрокова процедура класифікації мовних сигналів. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011, – 3(106).
 4. Донченко В.С., Назарага І.М. Програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України. // Вісник Київського Університету Серія фізико-математичні науки. – 2010, – № 4, – с. 118-123.
 5. V.S. Donchenko Евклидовы пространства числовых векторов и матриц: конструткивные методы описания базовых структур и их использование. // International Journal "Information Technologies and Knowledge". – 2011, – № 3 Vol.5, – p. 203-216.
 6. V.S. Donchenko Fuzzy Sets as a mean for uncertainty handling: Math, Applied Math, Heuristics. // New trends in Data mining. ITHEA. Kiev-Sofia. – 2011, – № 28, – p. 236-237.
 7. Донченко В.С. Евклидовы пространства: конструктивные методы описания базовых структур и их использование. // New trends in Data mining. ITHEA. Kiev-Sofia. – 2010, – № 19, – p. 362-376.
 8. Донченко В.С., Кривонос Ю.Г., Омардибірова В.Н. Базовые структуры евклидовых пространств: конструктивные методы описания и использования. // Information Models of Knowledge. ITHEA. Kiev-Sofia. – 2010, – № 16, – p. 155-169.
 9. Донченко В.С.,
  Сидоров М.-В.С., Шарапов М.М. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник. // Київ: Видавничий центр "Академія" (серія "Альма-матер"). – 2009. – 188 c.
 10. Донченко В.С. Неопределённость и математические структуры в прикладных исследованиях. // International Book Series "Information Science and Computing" (supplement to International Journal "Information Technologies and Knowledge"). Human aspects of Artificial Intelligence. – 2009, – № 12 Vol.3 – p. 9-18.
 11. Донченко В.С., Кириченко М.Ф. Линейные структуры в прикладных задачах и конструктивные методы их описания. // International Book Series "Information Science and Computing" (supplement to International Journal "Information Technologies and Knowledge"). Knowledge-Dialogue-Solution. – 2009, – № 13 Vol.3 – p. 69-78.
 12. Донченко В.С., Сербаєв Д.П. Представлення нейронних мереж динамічними системами. // Вісник Київського Університету Серія фізико-математичні науки. – 2007, – № 3 – с. 186-193.
 13. Донченко В.С., Кириченко М.Ф. Псевдообращение в задачах кластеризации. // Кибернетика и системный анализ. – 2007, – № 4 – с. 107-123.
 14. Донченко В.С. Множинний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні. // Інститут кібернетики НАНУ. – 2007, – 349 с.