Омельчук Людмила Леонідівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 611
Телефон:
+38(044)259-05-19
E-mail:
Наукові інтереси:
формальні методи розробки програм, технології програмування
Викладацька діяльність:
  • Об'єктно-орієнтоване програмування (лекції, практичні заняття) - бакалаври 2-го року навчання, освітня програма: Інформатика. Умови лабораторних робіт.
  • Інструментальні середовища та технології програмування (лекції, практичні заняття) - бакалаври 2-го року навчання, освітня програма: Інформатика.
  • Програмна інженерія (лекції, практичні заняття) - магістри 2-го року навчання, освітня програма: Інформатика.
Назва статті Автор(и) Видання
Системи специфiкацiй об’єктно-орiєнтованих програм над номiнативними даними Омельчук Л.Л. Таврiйський вiсник iнформатики та математики – 2014. – № 1 (24). – С. 43-49.
Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до модернізації змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики на прикладі розробки робочої навчальної програми дисципліни «Програмування» Омельчук Л.Л. Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2014. – Вип. 2. – C. 172–179.
Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та міжнародних освітніх стандартів Омельчук Л.Л. Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 4. – C. 138–149.
Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та Computer Science’2013 Омельчук Л.Л. Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 2. – C. 216–227.
Composition-nominative specification languages of the object - oriented programs Omelchuk L. European Cooperation – Warsaw. Poland. 2015. – Vol 4. p. 76-84.
Програмування : навчальний посібник (гриф МОН) Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.- 624 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4.18-Г-2020 від 29.08.08)).