Зубенко Віталій Володимирович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 611
Телефон:
+38(044)259-05-19
E-mail:
Наукові інтереси:
основи інформатики та програмування; програмні логіки; інформаційне моделювання; дистанційне навчання.
Назва статті Автор(и) Видання
Темпоральні процедури та алгоритми в контексті дескриптивних систем Зубенко В.В., Вибрані питання програмології.- К.: Наук.світ, 2007.- с.98-110.
Практикум для лабораторних робіт з курсу баз даних на основі MS Access 2003 А.В.Анісімов, В.В.Зубенко, О.П.Кулябко К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007.- 192 с.
Про логіку делегувань повноважень А.В. Зубенко, В.В. Зубенко Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем, TAAPSD’2007.- c.330.
Про становлення інформатики як наукової та учбової дисципліни Зубенко В.В. Проблеми програмування.- 2008, № 2-3.- c.459-466.
Информатика как научная дисциплина. В.В.Зубенко, Ю.В.Сидоренко Штучний інтелект.- Донецьк.- 2009. № 1.- с. 5-11.
Про логіку делегувань повноважень В.В. Зубенко А.В Зубенко,Ю.В.Сидоренко Праці міжн. симп. “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV)” – Київ:Інститут кібернетики ім..В.М.Глушкова НАН України.- 2009. Т.1.-с.267-272.
Програмування : навчальний посібник (гриф МОН) Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.- 624 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4.18-Г-2020 від 29.08.08)).
Програмування : навчальний посібник (гриф МОН) Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.- 624 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4.18-Г-2020 від 29.08.08)).