Дисертації

1. Анікушин А.В. Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, що описуються лінійними інтегро-диференціальними рівняннями.. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
2. Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2011.
3. Бармак О.В. Інформаційна комп’ютерна технологія для моделювання та керування маніпуляційними і віртуальними системами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2004.
4. Бєлоусова Н.Б. Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2005.
5. Бірюков Д.С. Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009.
6. Богатирьова Ю.О. Теорія мультимножин та її застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011. — 113 с.
7. Бодачівська Л.Ю. Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
8. Бойко Т.М. Математичні моделі систем, що розвиваються, їх дослідження та застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні метод — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2011.
9. Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
10. Буй Д.Б. Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2002. — 363 с.
11. Верес М.М. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2004.
12. Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
13. Галкін О.В. Парасуперсиметрія та рівняння для частинок з вищими напівцілими спінами. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.03 — математична фізика — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2006.
14. Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
15. Глушко І.М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2012. — 142 с.
16. Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двосторонніми довірчими інтервалами та їх застосування. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
17. Горностай М.П. Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем електронного навчання. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009.
18. Грицай І.В. Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з квадратичною нелінійністю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
19. Гришанович Т.О. Ефективні алгоритми на арифметичних графах.. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2013.
20. Донченко В.С. Множинний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні. Дисертація на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
21. Загваздін О.С. Автоматизація комп’ютерного документування мовної голосової інформації на основі обробки, сегментації і аналізу сигналів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013.
22. Заславський В.А. Дослідження складних систем з високою ціною відмови. Дисертація на здобуття ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
23. Зваридчук В.Б. Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
24. Івохін Є.В. Методи аналізу нечітких багатомірних динамічних систем. Дисертація на здобуття ступеня доктора фізико–математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2012.
25. Катеринич Л.О. Нейромережевий підхід до побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
26. Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010. — 116 с.
27. Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2008.
28. Коварж І.В. Дослідження математичних моделей просторово-часових систем з запізненням. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2007.
29. Косаревська Н.В. Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2001.
30. Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009.
31. Кудін В.І. Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2008.
32. Кузьмич О.І. Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2007.
33. Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених систем з післядією. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2013.
34. Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2013.
35. Ліндер Я.М. Дослідження практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2013.
36. Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009.
37. Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх. Дисертація на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
38. Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
39. Мостовой В.С. Моделі систем моніторингу геофізичних полів. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.22 – геофізика — Київ: Інститут геофізики С.І. Суботіна НАН України, 2012
40. Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
41. Новікова В.В. Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2013.
42. Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
43. Парфірова Т.С. Експлікативне програмування в макрокомпозиційних середовищах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010. — 95 с.
44. Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
45. Поліщук О.А. Аналіз та синтез систем розпізнавання рукописних математичних текстів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішен — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
46. Поляков С.А. Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011. — 120 с.
47. Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
48. Потапенко Л.І. Математичне моделювання процесу рельєфоутворення. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
49. Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв’язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
50. Протасова К.Д. Розкладання графів. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2006.
51. Розора І.В. Моделювання випадкових процесів та полів з даною точністю та надійністю. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 — теорія ймовірностей і математична статистика — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, 2005.
52. Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
53. Сасонкіна М.С. Практична стійкість і практична стабілізація дискретних включень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.09 – варіаційне числення та теорія оптимального керування — Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут математики, економіки і механіки, 2013.
54. Семенов В.В. Варіаційні проблеми та узагальнена оптимізація лінійних систем. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
55. Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "Сутність-зв'язок": типи сутностей, типи зв'язків та їх обмеження. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009. — 173 с.
56. Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2009.
57. Сопронюк Є.Ф. Моделювання, практична стійкість і оптимізація систем зі зміною вимірності фазового простору. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Факультет комп’ютерних наук, 2007.
58. Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
59. Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп’ютерного синтезу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2010.
60. Страхов Є.М. Структурно-параметрична оптимізація систем керування на основі методу динамічного програмування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.09 – варіаційне числення та теорія оптимального керування — Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут математики, економіки і механіки, 2013.
61. Сугоняк І.І. Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2008.
62. Тернов А.С. Методи та комп’ютерні засоби дослідження мімічних проявів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – засоби та системи штучного інтелекту — Київ: Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013.
63. Турчин О.Я. Моделі та методи комбінаторної оптимізації та їх застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
64. Хітько І.В. Аналіз, оцінка та оптимізація динаміки пучків з імпульсною дією. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2005.
65. Холод Д.В. Дослідження методів побудови сервісно-орієнтованих систем автоматизації електрон-ного навчання. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
66. Ченцов О.І. Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
67. Чикрій К.А. Гарантований результат для конфліктно-керованих процесів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01– теоретичні основи інформатики та кібернетики. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2007.
68. Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
69. Шаркаді М.М. Формування оцінки конкурентоспроможності підприємства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2013.
70. Швець О.Ф. Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимізації. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
71. Шевченко О.В. Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.