Освітній ступінь "Магістр"

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики проводить підготовку магістрів за наступними освітніми програмами:
 • Інформатика (денна, заочна);
 • Прикладна математика (денна);
 • Програмне забезпечення систем (денна);
 • Системи і методи прийняття рішень (денна);
 • Бізнес-інформатика (денна);
 • Штучний інтелект (мова навчання англійська) / Artificial Intelligence.

Списки зарахованих на бюджет ОС "Магістр"


Термін навчання:

 • денна форма — 1 рік 9 місяців, після здобуття кваліфікації бакалавра чи спеціаліста;
 • заочна форма — 1 рік 9 місяців роки, після здобуття кваліфікації бакалавра чи спеціаліста.
Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований обсяг (денна) Ліцензований обсяг (заочна) Вартість одного року навчання, грн (денна) Вартість одного року навчання, грн (заочна)
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 60 31000
Бізнес-інформатика 30 34000
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем 40 34000
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології Інформатика 55 25 34000 27000
Штучний інтелект (мова навчання англійська) / Artificial Intelligence 20 37000
Штучний інтелект (мова навчання англійська) / Artificial Intelligence (для іноземних громадян) 58800
124 Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 30 31000

Перелік документів:

 • заява;
 • копія паспорта;
 • копія військового квитка (посвідчення про приписку);
 • диплом та додаток (копії або оригінали);
 • 4 фотокартки 3x4 см;
 • копії дипломів переможця всеукраїнських та міжнародних олімпіад - за наявності;
 • сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей (підтверджує рівень B2) - за наявності.

Форма проведення вступних іспитів в магістратуру на 2017/2018 навчальний рік

Вступні іспити в магістратуру за усіма освітніми програмами факультету комп’ютерних наук та кібернетики будуть проходити в два етапи. Максимально можлива оцінка, яку можна отримати на вступному іспиті 200 балів.

 • Перший етап буде проведено у формі тесту. Час проведення 60 хвилин. Максимально можлива оцінка роботи першого етапу 100 балів. Оцінювання робіт першого етапу здійснюється за рейтинговою системою.
 • Екзаменаційний білет другого етапу міститиме 3 задачі. Час проведення 60 хвилин. Максимально можлива оцінка роботи другого етапу 100 балів.

Програми вступних іспитів в магістратуру на 2017/2018 навчальний рік за освітніми програмами

Конкурс по роках:

Напрями підготовки Конкурс в 2015 році Конкурс в 2016 році
Прикладна математика (денна) 1.32 1.25
Інформатика (денна) 1.4 2.23
Соціальна інформатика (денна) 4 -
Бізнес-інформатика (денна) - 4.5
Системний аналіз (денна) 1.2 1.42
Програмна інженерія (денна) 1.44 1.22