Попов Юрій Дмитрович — доктор технічних наук, професор, засновник і завідувач кафедри інформаційних систем (1990–2001).

Народився 8 березня 1939 року в місті Бєлгороді. Після закінчення школи (1956 рік) працював на заводі "Арсенал" токарем, а з вересня 1958 року став студентом механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який успішно закінчив у 1963 році. В тому ж році вступив до аспірантури кафедри теорії ймовірностей, але навчання перервалося двома роками служби в армії. З 1965 року по 1967 рік (після демобілізації з лав армії) закінчив навчання в аспірантурі і залишився працювати асистентом в університеті на кафедрі економічної кібернетики економічного факультету.

Народився 8 березня 1939 р. в м. Бєлгороді (Росія). Після закінчення у 1956 р. СШ № 134 м. Києва працював на заводі “Арсенал” токарем. З 1958 р. – студент механіко-математичного ф-ту Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1963 р.

В тому ж році вступив до аспірантури кафедри теорії ймовірностей, але навчання перервалося двома роками служби в армії. У 1965–1967 рр. (після демобілізації з лав армії) закінчив навчання в аспірантурі.

З 1967 р. – асистент кафедри економічної кібернетики економічного ф-ту Київського університету.

Кандидатську дисертацію на тему “Деякі задачі лінійної екстраполяції випадкових полів” захистив у 1969 р. (науковий керівник – професор Ядренко М.Й.) та продовжував працювати на тій же кафедрі, але вже в складі ф-ту кібернетики – старший викладач, з 1978 р. – доцент.

У зв'язку з організацією кафедри прикладної статистики, у 1978 р. був переведений на неї доцентом.

Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук захистив у 1982 р. (тематика закрита). Звання професора присвоєно в 1984 р.

З 1982 по 1990 р. – завідувач кафедри математичних основ кібернетики, з 1990 р. – завідувач новоствореної кафедри загальної інформатики, в 1998 р. перейменованої на кафедру інформаційних систем.

Читав нормативні курси з методів оптимізації, математичного програмування, дослідження операцій, сучасних комп’ютерних систем; спецкурс – “Програмне та апаратне забезпечення ПК”. Робив доповіді на міжнародних, всесоюзних, республіканських та інших конференціях.

Член спеціалізованих рад по захисту дисертацій, член редколегії міжвідомчого наукового збірника “Исследование операций и АСУ” та журналу “Кібернетик”.

Наукові напрямки: статистика випадкових полів, технічна кібернетика та теорія інформації, комп'ютерні навчальні системи, к риптологія.

Нагороджений почесними грамотами Мінвузів СРСР, УРСР, НДР, наками “За отличные успехи в работе”, “Победитель соцсоревнования 1977 года”, “Ударник 10 пятилетки”, “Відмінник освіти України” (1999).

Прізвище Попова Ю.Д. занесене в почесну Книгу університету.

Автор понад 115 публікацій, зокрема:

  • Лінійне і нелінійне програмування. – К.: УМК ВО, 1988. – 187 с.;
  • Методи оптимізації. – К.: Абрис. 1991. – 216 с. (співавтори – Тюптя В.І., Шевченко В.І.);
  • Операційна система Microsoft Windows 95. Навчальний посібник. – К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. – 28 с.;
  • Комп’ютерні віруси та засоби боротьби з ними. Методичні рекомендації. – К.: Діалектика, 1997. – 16 с.;
  • Основи роботи із ситемою комп’ютерної алгебри MathCAD. Методична розробка. – К.: РВЦ “Київський університет”, 1999. – 44 с.;
  • Текстовий процесор Microsoft Word. Навчальний посібник. – К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. – 70 с.