Сандраков Генадій Вікторович

Посада:
доцент, провідний науковий співробітник
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
cтарший науковий співробітник
Аудиторія:
№ 212
Телефон:
259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси:
асимптотичні методи, теорія усереднення, рівняння математичної фізики, математична гідродинаміка, варіаційні задачі, обчислювальна математика, моделювання, функціональний аналіз.

Публікації

 1. Сандраков Г.В., Бойко С.Б. Математическое моделирование динамики структурно-неоднородных жидкостей. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011 – № 1 (104), – с. 109-120.
 2. Сандраков Г.В., Крилова А.С. Дослідження власних значень і функцій для довільних фрагментів сіток. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010 – № 2 (101), – с. 81-96.
 3. Сандраков Г.В., Крилова А.С. Спектральна задача для фрагмент в сіток та решіток. // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2009. – Вип. 4, – с. 125-130.
 4. Сандраков Г.В. Осреднение вариационных неравенств и уравнений, определенных псевдомонотонным оператором. // Математический сборник. – 2008. – Т. 199, № 1. – с. 67-100.
 5. H.V. Sandrakov On some properties of solutions of Navier-Stokes equations with oscillating data. // J. Mathematical Sciences. – 2007. – V. 143, № 4. – p. 3377–338.
 6. Сандраков Г.В. Влияние вязкости на осцилляции в некоторых линеаризованных задачах гидродинамики. // Известия РАН. Серияматематическая. – 2007. – Т. 71, № 1. – с. 101–154.
 7. Сандраков Г.В. Асимптотика по малой вязкости решений системы уравнений Стокса. // Доклады РАН. – 2007. – т. 414, № 2. – с. 175–178.
 8. Сандраков Г.В. Многофазные осредненные модели диффузии для задач с несколькими параметрами. // Известия РАН. Серия: математическая, – 2007. – т. 71, № 6, – с. 119-183.
 9. Сандраков Г.В. Оценки решений системы уравнений Навье-Стокса с быстро осциллирующими данными. // Доклады РАН, – 2007, – т. 413, №3, – с. 317-319.
 10. G.V. Sandrakov, S.B. Boyko, V.V. Mischenko The numerical investigation method for evaporated plasma. // Журнал обчислювальної та прикладної математики – 2007. – № 2(95), – с. 3-12.

Читає курси:

 • Актуальні проблеми прикладної математики
 • Проблеми некласичної оптимізації
 • Актуальні проблеми математичної фізики

Академічні нагороди і премії:

 • Нагороджений почесною грамотою Президії НАН України, 2010