Стеля Олег Борисович

Посада:
завідувач лабораторії
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
cтарший науковий співробітник
Аудиторія:
218
Телефон:
259-04-36
E-mail:
Наукові інтереси:
Назва статті Автор(и) Видання
Моделирующий комплекс для расчета потока грунтовых вод в сложных гидрогеоло¬гических условиях Стеля О.Б. Математическае моделирование, Российская академия наук, М., Россия, - 2011, т. 23, №4, с. 120-130
Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах Стеля О.Б., Стеля І.О. Наукові записки. Комп'ютерні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія", - 2011, Том 125, с. 56-68
Сплайнова схема розв’язання рівняння конвекції-дифузії Стеля О.Б. Журнал обчислювальної та прикладної математики", - 2011. - 1(104). - с. 135-140
Розв’язання оберненої задачі транспорту забруднень русловим потоком Стеля О.Б. Журнал обчислювальної та прикладної математики - 2009. № 3 (99), c. 100-105
Визначення режиму дренажу як розв’язку оберненої задачі нестаціонарного потоку грунтових вод Стеля О.Б. Журнал обчислювальної та прикладної математики, - 2009, № 2(98) с. 77-83
Оптимізація дренування підтоплених теріторій Стеля О.Б., Ляшко С.І. Вісник Київського університету. Сер. кібернетика, - 2008, вип., с. 43-48
Використання параболічних сплайнів для розв’язування задач конвекції-дифузії Стеля О.Б. Журнал обчислювальної та прикладної математики. - 2007., 2(95), с. 109-116
Розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь за допомогою параболічних сплайнів Стеля О.Б. Журнал обчислювальної та прикладної математики, - 2007, № 1 (94), c. 91-98