Башняков Олександр Миколайович

Посада:
старший науковий співробітник
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук (1999 р.)
Звання:
Аудиторія:
412
Телефон:
259-02-37
E-mail:
bash@unicyb.kiev.ua, alexander.bashnyakov@gmail.com
Наукові інтереси:
негладка оптимізація динамічних систем, задачі практичної стійкості динамічних процесів, оптимальне керування матричними диференціальними рівняннями.
Досвід викладання:
спеціальні курси "Синтез систем керування", "Моделювання та оптимізація в середовищі Mathematica" для студентів факультету кібернетики, спеціалізація – моделювання складних систем; практичні заняття з дисциплін "Диференціальні рівняння", "Математичне моделювання", "Оптимальне керування", "Програмування" для студентів факультету кібернетики.
Освіта:
  • 1991 р.–1996 р. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики. Спеціальність Прикладна математика. Диплом з відзнакою;
  • 1997 р.–1999 р. аспірантура Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Публікації:

  1. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. - Київ, ВПЦ «Київський університет», 2000. - 197 с.
  2. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. - Київ, ВПЦ "Київський університет", 2008. - 383 с.
  3. Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф., та інші. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем. - Видавництво "Сталь", 2009, - 668с.
  4. Башняков А.Н., Пичкур В.В., Хитько И.В. О максимальном множестве начальных условий в задачах практической устойчивости дискретных систем. // Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2010. - № 2. - С. 5 - 11.
  5. Башняков О.М., Пічкур В.В. Задача синтезу в теорії керування: Навчальний посібник. - К: Видавництво "Сталь", 2012. - 116 с.
  6. Башняков О.М., Пічкур В.В., Хітько І.В. Системні дослідження та інформаційні технології і функції Ляпунова //Ж.: Системні дослідження та інформаційні технології. - 2012. - № 1. - С. 220 - 227.