Нікітін Анатолій Володимирович

Посада:
завідувач НДЛ «Ймовірнісно-статистичних методів»
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
238
Телефон:
259-02-80
E-mail:
Наукові інтереси:
системний аналіз; стійкість, оптимізація розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у скінченновимірних та гільбертових просторах.

Публікації

  1. A.V. Nikitin Stability of linear systems of differential equations with random jump linear solutions in Hilbert space. // Вісник Кам'янець-Подільського педагогічного унiверситету. Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. фіз.-мат. науки, – Кам'янець-Подільський, 2013. – Вип.8. – С. 122-128.
  2. Нікітін А.В. Стійкість за першим наближенням стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертових просторах. // Вісник Кам'янець-Подільського національного унiверситету. Сер. фіз.-мат. науки, – Кам'янець-Подільський, 2013. – Вип.9. – С. 122-128.
  3. Нікітін А.В. Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у гільбертових просторах. // Вiсник Київського унiверситету. Сер. кібернетика. -Київ, 2014. – Вип.14. – С. 37-40.
  4. Нікітін А.В. Оптимізація множин початкових значень в інтегральній моментній стійкості для лінійних стохастичних рівнянь у гільбертових просторах. // Вісник Кам'янець-Подільського національного унiверситету. Сер. фіз.-мат. науки, – Кам'янець-Подільський, 2014. – Вип.10. – С. 151-160.
  5. Нікітін А.В. Стійкість лінійних систем диференціальних рівнянь з випадковими лінійними стрибками розв'язків у гільбертових просторах. // Вісник Кам'янець-Подільського національного унiверситету. Сер. фіз.-мат. науки, – Кам'янець-Подільський, 2014. – Вип.11. – С. 174-178.