Капустян Олена Анатолiївна

Посада:
заступник декана з наукової та міжнародної роботи, старший науковий співробітник
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
старший науковий співробітник
Аудиторія:
№ 402
Телефон:
259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси:
задачi мiнiмаксного оцiнювання та прогнозування; системний аналiз та теорiя прийняття рiшень.
Назва статті Автор(и) Видання
Distributed Optimal Control in One Non-self-Adjoint Boundary Value Problem V.O. Kapustyan, O.A. Kapustian, O.K. Mazur Solid Mechanics and Its Applications. - Continuous and Distributed Systems. Theory and Applications. - Springer International Publishing, Switzerland, 2014, р. 303-312
Наближений синтез в імпульсній розподіленій задачі оптимального керування зі швидкоосцилюючими коефіціентами Капустян О.В., Капустян О.А., Русіна А.В. Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки, 2014, №2, с. 61-66.
Дослідження динаміки розв'язків задачі оптимального керування для параболічного рівняння Капустян О.А. Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки, 2013, №4, с. 118-121
Averaging in the optimal control problem for the reaction-diffusion equation with multivalued interaction function O. Kapustian Таврический вестник информатики и математики (Taurida Journal of Computer Science Theory and Mathematics), 2013, №2, 55-63
Approximate bounded synthesis for distributed systems O.V. Kapustyan, O.A. Kapustian, A.V. Sukretna LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2013. – 223 р.
Задача оптимального керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами Капустян В.О., Капустян О.А., Мазур О.К. Нелінійні коливання (науковий журнал Інституту математики НАН України), 2013, Том 13, № 6, с.350-358
Наближений розв’язок однієї нескінченновимірної задачі оптимальної стабілізації з неавтономними збуреннями в коефіцієнтах Ясінський В.В., Капустян О.А. Наукові вісті НТУУ КПІ, 2012, №4, с. 111-115
Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу Капустян О.А., Ясінський В.В. Системні дослідження та інформаційні технології, 2012. - № 1. – с. 87-93 (ISSN 1681- 6048)
Задача наближеної стабілізації для параболічного включення Капустян О.А. Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2011. - №1(104). – С. 62-67
Наближена стабілізація для нелінійної параболічної крайової задачі Капустян О.А., Капустян О.В., Сукретна А.В. Український математичний журнал, 2011 р. - Т.63, №5. – С. 654-661
Наближений синтез у задачі оптимального керування для нелінійного хвильового рівняння Капустян О.А., Капустян О.В., Сукретна А.В. Наукові вісті НТУУ "КПІ", 2010. - №4. - С.72-77
Наближені екстремальні розв'язки для еволюційних включень субдиференціального типу Капустян О.А., Ясінський В.В. Системні дослідження та інформаційні технології (журнал КПІ) – 2009. № 4. – с. 109-116
Наближений обмежений синтез для однієї слабконелінійної крайової задачі Капустян О.А., Капустян О.В., Сукретна А.В. Нелінійні коливання (науковий журнал Інституту математики НАН України). - 2009. Том 12, № 3. – с. 291-298
Глобальний атрактор для імпульсно-збуреного хвильового рівняння Капустян О.А., Капустян О.В. Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки, 2008. № 3. – с. 69-74