Назарага Інна Михайлівна

Посада:
молодший науковий співробітник
Науковий ступінь:
кандидат технічних наук
Звання:
Аудиторія:
№ 609
Телефон:
259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси:
моделювання та прогнозування економічних процесів з використанням сучасних інформаційних технологій
Назва статті Автор(и) Видання
Matrixes least squares method: examples of its application in macroeconomics and TV-media business V. Donchenko, I. Nazaraga, O. Tarasova Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2014, Vol. 4, Issue 4 (70), с. 42-46
Matrixes least squares method and examples of its application V.S. Donchenko, I.M. Nazaraga, O.V. Tarasova Intern. Journal "Information Technologies & Knowledge", 2013, №4 Vol.7, 325-336
Інвестиції: підхід до прогнозування Назарага І.М., Харазішвілі Ю.М. Актуальні проблеми економіки. 2012. –№ 9 (135). – С. 213–222.
Програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України Назарага І.М., Донченко В.С. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2010. –№ 4. – С. 118–123
Поведінкова модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу в умовах економіки України Назарага І.М. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: техн. науки: зб. наук. праць. – 2010. – № 3. – С. 160–168
Модель ринку праці макроекономіки України Назарага І.М. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. № 4. С. 119–124
Монетарні моделі визначення обмінного курсу в умовах економіки України Назарага І.М. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – № 1. – С. 121–126
Моделі паритету купівельної спроможності та паритету відсоткових ставок в умовах економіки України Назарага І.М. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2008. – № 4. – С. 145–148