Подлипенко Юрiй Костянтинович

Посада:
провідний науковий співробітник
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор
Аудиторія:
№ 604
Телефон:
259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси:
математична фiзика; теорiя оцiнювання в умовах невизначеностi для рiвнянь з частинними похiдними.
Назва статті Автор(и) Видання
Estimation of Parameters of Boundary Value Problems for Linear Ordinary Differential Equations with Uncertain Data Yu. Shestopalov, Yu. Podlipenko, O. Nakonechnyi Advances in Pure Mathematics – 2014, Vol.4, №4, p.118-146
Guaranteed Estimates of Functionals from Solutions and Data of Interior Maxwell Problems under Uncertainties Yu. Podlipenko, Yu. Shestopalov Inverse Problems and Large-Scale Computations, Springer Proc. in Mathematics & Statistics (Proc. Workshop on Large Scale Modeling, Sunne, Sweden, May 1–6, 2012), 135-167
Мінімаксне оцінювання за неповними даними розв'язку початково-крайової задачі Діріхле для рівняння теплопровідності на основі її змішаного варіаційного формулювання Подлипенко Ю.К., Горбатенко М.Ю. Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. - 2010, Вип.528, с. 14-26
Мінімаксне оцінювання функціоналів від правих частин рівнянь лінійної теорії пружності з граничними умовами типу Неймана Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. - 2010, Вип.528, с. 115-120
Минимаксное оценивание решения краевой задачи для уравнений линейной теории упругости с граничными условиями типа Неймана Подлипенко Ю.К., Наконечний О.Г., Перцов А.С. Доповіді НАН України. - 2010, № 2, с. 43-50
Оцінювання функціоналів від розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах Подлипенко Ю.К., Горбатенко М.Ю. Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки - 2009, № 3, с. 164-169
Минимаксный подход к задаче оценивания параметров линеаризованных уравнений Навье-Стокса по неполным данным Подлипенко Ю.К., Головач В.М. Журнал обчислювальної та прикладної математики. - 2009, № 3, с. 81-99
Мінімаксне оцінювання розв'язків крайової задачі для бігармонічного рівняння з граничними умовами типу Неймана Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки. - 2008, № 4, с. 153-160
Оцінювання узагальнених розв'язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання Подлипенко Ю.К., Горбатенко М.Ю. Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки. - 2008, № 3, с. 158-164
Об оценивании функционалов от решений линеаризованной задачи Навье-Стокса по неполным данным Подлипенко Ю.К., Головач В.М. Доповіді Національної академії наук України. -2007, № 2, с. 43-47