Малютенко Людмила Миколаївна

Посада:
інженер 1-ї категорії
Науковий ступінь:
Звання:
Аудиторія:
№ 38-2
Телефон:
253-05-30
E-mail:
Наукові інтереси:
математичнi формалізми для обробки та аналізу даних за умов нечіткості.

Публікації

  1. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М. Кластеризація даних з використанням теорії можливостей. // Наукові записки НаУКМА. Том 151. Комп'ютерні науки. – К., 2013. – 5 с.
  2. Малютенко Л.М., Касьянюк В.С., Польща М.В. Побудова логіки нечітких предикатів та алгебри нечітких реляцій на базі теоретико-можливісного підходу. // Наукові записки НаУКМА, Том 112, Комп'ютерні науки. – 2010. – с. 103-109.