Спеціалізована вчена рада Д 26.001.09

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
 • 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки);
 • 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки);
 • 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки);
створена на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом Міністерства освіти і науки України № 594 від 17.05.2012 року строком на три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради

 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.09Анісімов Анатолій Васильович, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри математичної інформатики, спеціальність 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки).

 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.09Редько Володимир Никифорович, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії та технології програмування Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки).

 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.09Клюшин Дмитро Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки).

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

 • Акіменко Віталій Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки).

 • Бєлов Юрій Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної кібернетики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки).

 • Буй Дмитро Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки).

 • Глибовець Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету інформатики Національного університету "Київо-Могилянська академія" Міністерства освіти і науки; спеціальність 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки).

 • Гупал Анатолій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділом методів індуктивного моделювання та керування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; спеціальність 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки).

 • Дорошенко Анатолій Юхимович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри автоматики та управління в технічних системах Національного технічного университету України "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки; спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки).

 • Заславський Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки).

 • Кудін Володимир Іванович, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки).

 • Кривий Сергій Лук'янович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки).

 • Лавріщева Катерина Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувачка відділом програмної інженерії Інституту програмних систем НАН України, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки).

 • Нікітченко Микола Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки).

 • Погорілий Сергій Дем'янович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки).

 • Провотар Олександр Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки).

 • Сидоров Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету, спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки).

 • Хусаінов Денис Ях'євич, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; спеціальність 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки).

 • Чеботарьов Анатолій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; спеціальність 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки).