Спеціалізована вчена рада Д 26.001.35

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.35 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
 • 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки);
 • 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);
 • 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки);
 • 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки).
створена на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21.11.2013 року та №153 від 14.02.2014 року строком на три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради

 • Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.35Закусило Олег Каленикович, доктор фізико-математичних наук, професор, перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки).

 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.35Гаращенко Федір Георгійович, доктор технічних наук, професор завідувач кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.35Наконечний Олександр Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки).

 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.35Зінько Петро Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки).

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

 • Акіменко Віталій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки).

 • Верлань Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, спеціальність – 01.05.02 (технічні науки);

 • Гладкий Анатолій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу математичного моделювання проблем екології та енергетики Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки).

 • Грищенко Олександр Юхимович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

 • Гуляницький Леонід Федорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних систем Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

 • Джалладова Ірада Агаверді-кизи, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики факультету інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки).

 • Донченко Володимир Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки).

 • Заславський Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки).

 • Іксанов Олександр Маратович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри дослідження операцій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки).

 • Крак Юрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки).

 • Кудін Володимир Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

 • Лебєдєв Євген Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної статистики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки).

 • Марценюк Василь Петрович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, інноваційних та комп’ютерних технологій Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (МОЗ України), спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки).

 • Мащенко Сергій Олегович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки).

 • Номіровський Дмитро Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки).

 • Пічкур Володимир Володимирович, доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки).

 • Подлипенко Юрій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДС «Проблем системного аналізу» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки).

 • Сопронюк Федір Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки).

 • Стоян Володимир Антонович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

 • Чабанюк Ярослав Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри промислової безпеки та охорони праці Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки).

 • Яценко Віталій Олексійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дистанційних методів та перспективних приладів Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, спеціальність 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки).