Навчання на факультеті кібернетики

Заняття відбуваються в навчальному корпусі факультету (проспект академіка Глушкова, 4-д, М «Виставковий центр»).
Початок занять о 08:40.
 • Розклад занять на 1 семестр 2016/2017 навчального року

 • Факультет кібернетики здійснює підготовку фахівців за наступними освітніми програмами:

  • Прикладна математика. Розробка та застосування методів математичного та функціонального аналізу, алгебри та геометрії, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичної фізики, лінійного програмування, оптимізації і дослідження операцій, математичного моделювання та чисельних методів для розв’язання науково-технічних задач в різних сферах людської діяльності (після закінчення другого курсу студенти розподіляються по кафедрам: обчислювальної математики (ОМ), моделювання складних систем (МСС) та дослідження операцій (ДО));

  • Інформатика. Проектування архітектури та розробка різного роду програмного забезпечення для пошуку, аналізу, обробки, перетворення, зберігання, управління, захисту, передачі та використання інформації в різних галузях людської діяльності (після закінчення другого курсу студенти розподіляються по кафедрам: математичної інформатики (МІ), теоретичної кібернетики (ТК) та теорії і технології програмування (ТТП));

  • Системний аналіз. Розробка та застосування методів аналізу даних, теорії систем, теорії прийняття рішень, теорії ймовірностей та математичної статистики, актуарної математики, теорії ігор, лінійного програмування, оптимізації і дослідження операцій для дослідження, опису та практичного використання явищ та процесів різної природи з метою вирішення різного роду міждисциплінарних проблем (після закінчення другого курсу студенти розподіляються по кафедрам: прикладної статистики (ПС) та системного аналізу і теорії прийняття рішень (САТР));
  • Програмна інженерія. Розробка та застосування методів теорії формальних мов, теорії автоматів, теорії мереж Петрі, теорії графів, теорії алгоритмів, теорії складності, математичної логіки, абстрактних алгерб, штучного інтелекту, сучасних технологій та мов програмування для проектування, створення, управління розробкою, аналізу якості та надійності, тестування, конфігурування та розробки систематичних моделей і надійних методів виробництва високоякісного програмного забезпечення для вирішення задач в різних сферах людської діяльності (підготовка студентів проводиться кафедрою інформаційних систем (ІС), починаючи з першого курсу).

  Графік навчального процесу

  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  на 2016/2017 навчальний рік

  факультет кібернетики

  Семестр Теоретичне навчання Семестровий контроль Канікули
  І 01.09.2016-28.12.2016 10.01.2017-27.01.2017 29.12.2016-09.01.2017
  28.01.2017-12.02.2017
  ІІ 13.02.2017-11.06.2017 12.06.2017-30.06.2017 01.07.2017-31.08.2017 (2 та 3 курс з 01.07.16 по 21.07.16 - виробнича практика)